Socialrätt

Under särskilda omständigheter kan myndigheter tvinga dig eller ditt barn att genomgå vård mot sin egen vilja. Tvångsvård och omhändertagande är en mycket ingripande åtgärd som staten kan företa mot en individ. Beslut om tvångsvård kan tas när någon är långt gången i sitt missbruk, lider av en allvarlig psykisk störning, eller när en ett barn far illa. Det kan vara svårt att förstå varför myndigheterna gjort ett ingripande och det är viktigt att du får hjälp så tidigt som möjligt. Om du anlitar oss som offentligt biträde ser vi till att du är trygg, har förståelse inför processen och att du får en rättvis prövning.


Landegren Juristbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde och privat ombud inom:

Kostnaderna för offentligt biträde ersätts av staten.


Du är välkommen att kontakta Landegren Juristbyrå för mer information.