Finansiering

Det finns olika möjligheter att finansiera ett ombud beroende på vilken typ av process det handlar om.Kostnadsfri rådgivning

Du är vällkommen att kontakta oss för ett inledande kostnadsfritt juridiskt samtal. Vi kartlägger din situation och svarar på dina frågor, samt ger dig råd hur du bäst går vidare.


Offentligt biträde

I ärenden som rör frågor om tvångsvård har du rätt till ett offentligt biträde. Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet, men du är i din fulla rätt att framföra önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Offentligt biträde betalas av staten.


Rättsskydd

Rättsskydd ingår i de flesta hemförsäkringar och fungerar på så sätt att försäkringsbolaget betalar en del av kostnaden för ett juridiskt ombud. Om du är osäker på vad som ingår i din försäkring så se över villkoren per den dag du tecknade försäkringen. Om du är berättigad till rättsskydd kommer försäkringsbolaget att stå för en viss del av kostnaden, som i regel uppgår till 80% av det totala beloppet. De tvister som brukar omfattas av rättsskyddet i hemförsäkringen är så kallade tvistemål såsom vårdnad, boende och umgänge med barn, underhållstvister. Eller tvist mellan dig och en annan part.

Känner du dig osäker på vad som ingår i din hemförsäkring, ring försäkringsbolaget och se över villkoren per den dag du tecknade försäkringen.

De tivster som brukar omfattas av rättsskyddet i hemförsäkringen är så kallade tvistemål såsom vårdnad, boende och umgänge med barn, underhållstvister eller tvist mellan dig och en annan part.


Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd till ditt försäkringsbolag.


Du är välkommen att kontakta Landegren Juristbyrå för mer informtion.

Rättshjälp

Om du inte har någon försäkring eller om försäkringen inte uppfyller villkoren. Ska du i första hand kontakta en jurist för rådgivning. När du vänder dig till Landegren Juristbyrå hjälper vi dig att se över om du har en försäkring och vad som ingår i din försäkring. Eller om du i stället är berättigad till rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för ett juridiskt biträde. Rättshjälp beviljas den som har en årsinkomst som understiger 260 000 kronor per år. Vi hjälper dig och fyller tillsammans i ansökan om rättshjälp.


Du är välkommen att kontakta Landegren Juristbyrå för mer informtion.

Privat betalning

När en tvist inte täcks av verken rättsskydd eller rättshjälp, kan du själv betala dina ombudskostnader.


Du är välkommen att kontakta Landegren Juristbyrå för mer informtion.