Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnadstvist

Vid skilsmässa och separation uppstår det ofta frågor om vad som kommer att hända med de gemensamma barnen. Delad vårdnad eller ensam vårdnad? Samt frågor hur boendet och umgänget med föräldrarna ska se ut i framtiden. Det bästa är förstås om föräldrarna gemensamt kan komma överens om hur ansvaret kring barnen ska se ut. Kan föräldrar inte komma överens i dessa frågor uppstår vad som kallas en vårdnadstvist.


En vårdanstvist kan bli en lång och utdragen process samtidigt som det är mentalt utmattande för den enskilde. Det är därmed viktigt att du har ett ombud som du känner dig trygg med och litar på. Landegren Juristbyrå ser till att alltid ha barnets bästa i fokus och vi stöttar dig genom hela processen.


Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Gemensam eller ensam vårdnad

Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden för barnet. Vårdnad handlar enkelt sagt om att den förälder som har vårdnad även har beslutanderätt över barnet. Den som är vårdnadshavare ska tillgodose barnets behov av omsorg, trygghet och försörjning. Även företräda barnet vid juridiska belut som exempelvis sjukvård, skolgång, boende och andra avtal som rör barnet.


Gemensam vårdnad är alltid att föredra för barnets skull, men det förutsätter att föräldrarna kan samarbeta och vara överens i de frågor som gäller barnet. Om föräldrar inte har förmåga att samarbeta i grundläggande frågor, kan de i många fall vara bäst för barnet att en förälder har ensam vårdnad.


Ensam vårdnad innebär att en förälder har vårdnad om barnet på heltid och bestämmer ensamt i frågor som gäller barnet. Barnet bor då med den förälder som har ensam vårdnad, men har umgängesrätt med den andra föräldern.


Boende och umgänge

Barnets stadigvarande boende är den förälders hem där barnet är folkbokfört. Man behöver komma överens om vilken förälder som är boendeförälder och vilken förälder som är umgängesförälder. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och kan samarbeta, så är det till barnets bästa att bo växelvis med båda föräldrarna. Umgänget med barnet har inget med den juridiska vårdnaden om barnet som nämnts ovan. Umgänget styrs utifrån barnets bästa och barnets behov av ha kontakt med båda föräldrarna, som inte längre lever med varandra. Vid en vårdnadstvist kan du beviljas rättshjälp från staten, eller så kan du få rättsskydd genom ditt försäkringsbolag.


Du är välkommen att kontakta Landegren Juristbyrå för ett kostnadsfritt samtal.